man met gehoorbescherming en oogbescherming

Veiligheidspictogrammen op de werkvloer

Veiligheidspictogrammen zijn herkenbare borden die een duidelijke boodschap overbrengen. Ze wijzen op gevaar of op voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om uzelf te beschermen tegen gevaarlijke werkomstandigheden. 

De veiligheidspictogrammen zijn zo ontworpen dat iedereen begrijpt wat ze betekenen. Zowel op de werkvloer als in het dagelijkse leven komt u ze tegen. Wanneer nodig zal er onder een pictogram een extra bord geplaatst worden met tekst om de boodschap nog beter over te brengen. 

De soorten veiligheidspictogrammen 

Er zijn veel verschillende soorten veiligheidspictogrammen. Ze vertellen allemaal een eigen boodschap. Hieronder een uitleg van de meest voorkomende categorieën. 

Gebodsborden 

Een gebodsbord is een veiligheidsmaatregel om een bepaald soort bescherming te verplichten om schade te voorkomen. De borden zijn rond en blauw met een wit symbool. Dit symbool kan aanduiden dat het bijvoorbeeld verplicht is om gehoorbescherming, oogbescherming of adembescherming te dragen.

Verbodsborden 

De borden die een verbod aangeven zijn rond en laten een symbool zien met een rode streep erdoor en een rode rand. De meest voorkomende is het bord dat aangeeft dat er niet gerookt mag worden in de omgeving. In een aantal werksituaties is het erg gevaarlijk om een sigaret op te steken. 

Waarschuwingsborden 

Deze borden zijn driehoekig en geel van kleur met een zwart symbool. Ze waarschuwen voor ernstige gevaren zoals hoogspanning, gevaarlijke stoffen en valgevaar. Hiervoor kunnen ook persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft worden of beschermende werkkleding

Evacuatieborden 

Wanneer er een gevaarlijke situatie uitbreekt of wanneer er een ongeluk gebeurt is het belangrijk om snel te kunnen vluchten naar een veilige omgeving. Evacuatieborden zijn er om deze boodschap over te brengen en zijn groen van kleur. Ze geven aan waar de nooduitgang is of waar iedereen zich moet verzamelen na een incident. 

Brandbeveiliging 

Wettelijk is het verplicht om de locatie van de brandblusser aan te duiden. Dit veiligheidspictogram is een vierkant bord in de kleur rood met het symbool van een brandblusser. In grotere gebouwen in het ook verplicht om de vluchtweg duidelijk aan te geven. 

De juiste werkkleding en werkschoenen 

Voor een aantal situaties is het dus verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ze zijn er om het gehoor, gezicht, ogen en luchtwegen te beschermen. Maar ook geschikte werkkleding en werkschoenen beschermen je gezondheid. Neem het serieus en neem de veiligheidspictogrammen goed in u op. 

Winkelwagen