Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen kopen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S) bieden bescherming tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s. In elke sector zijn er namelijk factoren die voor klachten kunnen zorgen, zoals gehoorschade en problemen aan de luchtwegen. DC Vakkleding verkoopt gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, oogbescherming, gelaatsbescherming, hoofdbescherming en handbescherming.

Persoonlijke beschermingsmiddelen categorieën

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingedeeld in drie risicocategorieën en moeten aan eisen voldoen. Die eisen zijn ook vastgelegd.

Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen minimale risico’s. Mocht de bescherming niet helemaal in orde zijn dan kan er slechts oppervlakkig letsel optreden. Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen uit deze risicoklasse zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen.

Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s, die niet genoemd worden bij categorie 1 en 3. De meeste middelen vallen onder deze categorie. Voorbeelden uit deze risicoklasse zijn veiligheidsschoenen en veiligheidshelmen.

Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s. Als deze middelen falen heeft dat zeer ernstige gevolgen die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Deze middelen zijn gecertificeerd door een bevoegde organisatie en moeten verplicht onderhouden worden. Ze worden onder andere ingezet wanneer:

  • Stoffen en mengsels gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
  • Als er in een ruimte te weinig zuurstof is;
  • Wanneer er in de buurt schadelijke biologische agentia of ioniserende straling aanwezig is;
  • Werkzaamheden moeten worden verricht in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van 100 graden of hoger;
  • Werkzaamheden moeten worden verricht in omgevingen met effecten die lijken op die van een temperatuur van -50 graden of lager;
  • Wanneer er gewerkt wordt op grote hoogte of wanneer er gewerkt wordt bij gevaarlijke spanningen of bij hoogspanning;
  • Er ernstige verwondingen, zoals snijwonden, kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden;
  • Er in een omgeving wordt gewerkt waar schadelijk lawaai aanwezig is.

De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

Komt u er niet uit? Vind u het lastig om te beoordelen welke middelen bij uw werkomgeving passen? Neem dan contact met ons op!